เด็กอนุบาลจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องใช้ที่นอน

เด็กอนุบาล จำเป็นแค่ไหน ที่จะต้องใช้ที่นอน เด็กอนุบาลนั้น แม้จะเป็นเด็กที่โตแล้วก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่นอนอยู่ เพราะสรีระร่างกายของเด็กวัยนี้ยังคงไม่มีความแข็งแรงมากนัก และเป็นช่วงที่ร่างกายมีพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการใช้ที่นอน ที่เหมาะสมกับร่างกายของเด็กมากที่สุด นอกจากนั้นการเตรียมที่นอน ที่มีความสบายให้กับเด็ก ก็จะทำให้เด็กนั้นนอนหลับได้ดีมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาการทางสมอง และการเรียนรู้ในระยะยาว จำเป็นที่ไหน ที่จะต้องใช้ที่นอนเด็กอนุบาลกับลูก? – เด็กจะต้องใช้ที่นอน เพื่อความสบายในการนอนมากที่สุด :เพราะอย่างที่บอกว่า เด็กวัยนี้ เป็นวัยกำลังโต มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกายทางสมอง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพักผ่อนอย่างสบายที่สุดเพื่อให้นอนได้อย่างเต็มที่ การมีที่นอนเด็กอนุบาล ที่ให้ความสบายในการใช้งานจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กนั่นเอง – เด็กจำเป็นจะต้องนอน ที่นอน เพื่อให้ร่างกายไม่ผิดรูป : จะเห็นได้ว่าการให้เด็กนอนที่นอน ที่เหมาะสมกับวัย จะช่วยทำให้ร่างกายของเด็กไม่ผิดรูปไม่ผิดปกติ โดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาล ที่เริ่มเข้าสู่วัยเด็กโตก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้ที่นอนเด็กอนุบาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะรองรับการใช้งานอย่างปลอดภัย ไม่ทำให้สรีระของเด็กผิดรูปไป – เด็กจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกให้มีความเคยชินกับการนอนคนเดียว :เพราะเด็กจะเข้าสู่วัยเด็กโตแล้ว การนอนที่นอนเด็กอนุบาล (โดยเฉพาะในห้องนอนสำหรับเด็กโดยเฉพาะ) จะทำให้เด็กเกิดความเคยชิน ที่จะนอนคนเดียวเมื่อโตขึ้น ขอบคุณที่มาจาก: https://uppercouch.com/

วิธีการเลือกซื้อที่นอนเด็กอ่อน

วิธีการเลือกซื้อที่นอนเด็กอ่อน อย่างที่รู้กันว่า ที่นอนเด็กอ่อน นั้นมีหลายประเภทให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่นอนยางพารา ที่นอนฟองน้ำ ที่นอนโฟม เป็นต้น ซึ่งการเลือกซื้อที่นอนนั้นจะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ดังต่อไปนี้ – เลือกจากความสบายในการใช้งาน : แน่นอนว่าจุดประเสงค์หลักๆของการใช้ที่นอนเด็กอ่อน คือทำให้เด็กนั้นสามารถนอนได้อย่างสบายมากที่สุดดังนั้นการเลือกจาก ที่นอนเด็กอ่อน ที่ให้ความสบายในการใช้งานมากที่สุดจึงควรเป็นอันดับแรกๆ – เลือกจากความปลอดภัย : สำหรับเด็กอ่อนแล้วความปลอดภัยระหว่างการนอนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ ในที่นอนเด็กอ่อนซึ่งที่นอนที่ให้ความปลอดภัยระหว่างการนอนได้ดี คือ ที่นอนเด็กอ่อนที่ไม่แข็งหรือนุ่มมากจนเกินไป นอกจากนั้นก็ควรเป็นที่นอน ที่ไม่สูงจนเกินไปเพราะเสี่ยงต่อการที่เด็กตกที่นอนลงมาบาดเจ็บได้นั่นเอง – เลือกที่นอนที่ทำความสะอาดได้ง่าย : ต้องบอกว่าที่นอนเด็กอ่อนกับความสกปรกนั้นเป็นของคู่กันดังนั้นพ่อแม่ควรจะต้องเลือกที่นอนที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเป็นหลัก เช่นที่นอนยางพารา ที่นอนโฟม เป็นต้น นอกจากนั้น ที่นอนเด็กอ่อนที่เลือกควรเป็นที่นอน ที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ฝุ่นละอองได้ง่ายอีกด้วย – เลือกที่นอน ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม : กับสรีระของเด็ก เพราะที่นอนนั้นมีส่วนช่วยในการปรับสรีระ ร่างกายของเด็กป้องกันไม่ให้เกิดการผิดรูปของร่างกายเด็ก (เช่น หัวแบน , กระดูกคด ฯลฯ)ในอนาคต ขอบคุณที่มาจาก: https://uppercouch.com/

การทำความสะอาดที่นอนปิคนิค

การทำความสะอาดที่นอนปิคนิค ที่นอนปิคนิค เป็นที่นอนพกพาที่หลายๆ คนให้ความสนใจ และนิยมอย่างมากเพราะสะดวกต่อการใช้งาน น้ำหนักเบา พกพาได้ง่ายรวมถึงมีราคาที่ไม่สูงมากเกินไปนัก (เมื่อเทียบกับที่นอนธรรมดา)ซึ่งลักษณะการใช้งานที่นอนปิคนิค นั้นจะเน้นที่การใช้งานนอกสถานที่ เช่นไปแคมป์ไปปิคนิค ไปเข้าค่ายพักแรม เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่แปลกเลย ที่ที่นอนประเภทนี้จะเป็นที่นอน ที่สกปรกได้ง่ายมาก วิธีการทำความสะอาดที่นอนปิคนิคนั้นมีดังต่อไปนี้ – สำหรับส่วนของปลอกที่นอน (ถ้ามี)ให้จัดการถอดออกแล้วนำไปซักให้สะอาด (ด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า)เพื่อกำจัดคราบดำ และความสกปรกต่างๆ ที่ติดอยู่ให้หมดไป(ดังนั้นแนะนำว่าควรเลือกที่นอนปิคนิค ที่สามารถถอดปลอกออกมาซักได้) – ส่วนของที่นอน ให้ทำการเอาไปตากแดด หรือผึ่งลมให้แห้งและต้องระมัดระวังด้วย เพราะเบาะที่นอนปิคนิคบางประเภทนั้นไม่สามารถที่จะโดนแดดได้ เพราะจะทำให้เสื่อมสภาพได้เร็ว เช่นที่นอนยางพารา เป็นต้น ในกรณีของเบาะที่นอน ที่ไม่สามารถตากแดดได้ให้ผึ่งลมจนแห้ง และหายอับชื้นก็พอ – สำหรับที่นอนบางประเภท ที่สะสมฝุ่นได้ดี เช่น ที่นอนฟองน้ำให้นำเอาเครื่องดูดฝุ่น (ขนาดเล็ก ที่ใช้ทำความสะอาดที่นอนโดยเฉพาะ)มาดูดฝุ่นออกจนหมด เน้นบริเวณที่เป็นตะเข็บที่นอน หรือซอก ร่องต่างๆจากนั้นนำเอาที่นอนดังกล่าวไปทำการผึ่งแดด (ยกเว้นที่นอนยางพาราที่โดนแดดไม่ได้) เพราะการผึ่งแดด จะช่วยกำจัดไรฝุ่น ความสกปรกและกลิ่นอับชื้นต่างๆ ให้หายไปได้ ขอบคุณข้อมูลจาก: https://uppercouch.com/

ที่นอนเด็กแรกเกิด

ที่นอนเด็กแรกเกิด ทำความสะอาดกลิ่นฉี่บนที่นอนเด็กแรกเกิดอย่างไร กลิ่นฉี่ และคราบฉี่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติมากที่จะเกิดขึ้นได้กับที่นอนเด็กแรกเกิด เพราะเด็กวัยนี้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้เกิดการปัสสาวะได้เองระหว่างการนอน ซึ่งกลิ่นและคราบปัสสาวะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำความสะอาดได้ยากนอกจากนั้นยังนำมาซึ่งความอับชื้นและความสกปรก อันเป็นสาเหตุของโรคหลายๆโรคที่จะเกิดกับเด็ก เช่น โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง เป็นต้น พ่อแม่สามารถทำความสะอาดกลิ่นฉี่บนที่นอนด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ – การทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชู : เมื่อมีการพบเห็นคราบฉี่ที่ยังคงเปียกชื้น ไม่แห้งหรือวึมเข้าสู่ที่นอนให้พ่อแม่นั้นทำการใช้ผ้าซับที่นอนนั้นให้แห้งมากที่สุดแล้วทำการพรมด้วยน้ำส้มสายชูบางๆ ให้รอบคราบเปียกชื้นนั้นก่อนที่จะซับให้แห้งอีกครั้ง ทำแบบนี้ประมาณ 3-5 รอบ แล้วฉีดทับด้วยน้ำหอมเพียงแค่นี้กลิ่นฉี่ และความเปียกชื้น จะไม่เหลืออยู่ทำให้ลูกน้อยของคุณนอนหลับสบายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ – การทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน : สำหรับการทำความสะอาดที่นอนเด็กแรกเกิด ที่เปื้อนครบฉี่ให้คุณทำการซับคราบให้แห้งเสียก่อนจากนั้นเอาน้ำร้อนราดลงไปบนคราบนั้น แล้วทำการซับให้แห้งอีกครั้งวิธีนี้นอกจากจะเป็นการกำจัดคราบ และกลิ่นฉี่ที่ดีแล้วยังเป็นการกำจัดเชื้อโรคได้อีกด้วย – ทำความสะอาดด้วยแอมโมเนีย : วิธีนี้ทำเหมือนวิธีการใช้น้ำร้อนแต่ในขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผ้าชุบแอมโมเนีย มาถูให้รอบๆ คราบฉี่ก่อนเช็ดออกด้วยน้ำสะอาด แล้วเอาที่นอนไปตากแดดเท่านี้กลิ่นฉี่ก็จะหายไปไหม่หลงเหลือเลย ขอบคุณข้อมูลจาก: https://uppercouch.com/

ของใช้เด็กแรกเกิด

ของใช้เด็กแรกเกิด อย่างที่รู้กันว่า เด็กแรกเกิดนั้นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะร่างกายของเด็กวัยนี้มีความอ่อนแอ และเปราะบางสูง ซึ่งพ่อแม่ที่กำลังจะมีลูกมีเด็กอ่อน ของใช้เด็กแรกเกิดนั้นควรที่จะเตรียมอุปกรณ์หรือของใช้สำหรับเด็กแรกเกิดได้วแต่เนิ่นเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานได้ไม่ขลุกขลักหรือเกิดปัญหาติดขัดอะไรขึ้น ของใช้เด็กแรกเกิดที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าได้แก่ – ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็ก : ไม่ว่าจะเป็นเตียงเด็กแรกเกิด ,เบาะสำหรับเด็กแรกเกิดหรือแม้กระทั่งเปลนอนซึ่งพ่อแม่จำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอาไว้เครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิดนั้น ควรเป็นเครื่องนอนที่มีไม่มีความนุ่มนิ่มมากจนเกินไป ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและความสกปรกได้ง่ายมากจนเกินไป – ชุดผ้าอ้อมสำหรับเด็กอ่อน : เด็กอ่อนเป็นวัยที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องเตรียมผ้าอ้อมเอาไว้สำหรับการผลัดเปลี่ยน เมื่อลูกเกิดการขับถ่ายขึ้น ซึ่งผ้าอ้อมก็มีทั้งผ้าอ้อมสำเร็จรูปและผ้าอ้อมแบบผ้า ที่สามารถใช้แล้วซักนำกลับมาใช้ใหม่ได้ – ชุดอาบน้ำสำหรับเด็ก : หมายถึงอ่างอาบน้ำเด็ก สบู่ แชมพู และอุปกรณ์ในการอาบน้ำสำหรับเด็กโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังรวมถึงพวกสำลีแผ่นหรือคอตตอนบัตต์ สำหรับการทำความสะอาดในจุดที่เป็นซอกหลืบยากแก่การทำความสะอาดธรรมดาอีกด้วย (เช่น ใบหู , สะดือ เป็นต้น) – ชุดเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด : เป็นชุดที่ไม่จำเป็นต้องเตรียมไว้มากเพราะเด็กวัยแรกเกิดถึงสามเดือนจะโตเร็วมาก พ่อแม่ควรเตรียมไว้ประมาณ 5-7 ชุดก็พอ (เสื้อผ้า , ถุงเท้า , หมวก , รองเท้า)

รู้หรือไม่? ที่นอนเด็กแรกเกิดแตกต่างจากที่นอนเด็กช่วงวัยอนุบาล

การแยกประเภทของที่นอนเด็กนั้น นอกจากเราจะแยกประเภทว่ามีที่นอนกี่รูปแบบแล้ว เรายังคงต้องใส่ใจด้วยว่าเด็กแต่ละช่วงวัยจะเหมาะสมกับที่นอนเด็กในรูปแบบไหนเป็นสำคัญ เพราะยิ่งถ้าหากเราสามารถเลือกซื้อที่นอนเด็กที่เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุของเด็ก ๆ ได้ ย่อมส่งผลดีต่อเด็ก ๆ โดยตรงเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างกับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ นั่นก็คือ ที่นอนเด็กแรกเกิด กับ ที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาล มีความแตกต่างกันอย่างไร นั่นเอง รู้หรือไม่? ที่นอนเด็กแรกเกิดแตกต่างจากที่นอนเด็กช่วงวัยอนุบาล – เนื้อผ้า หากเป็นที่นอนของเด็กอ่อน คุณจะต้องเลือกเนื้อผ้าที่มีลักษณะนิ่มและมีคุณภาพมากกว่าที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาล เนื่องจากผิวหนังของเด็กอ่อนหรือเด็กแรกเกิด มักจะมีความบอบบางและแพ้ง่าย การทะนุถนอมผิวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว – ของเล่นหรือของประดับ ในส่วนของของเล่นหรือของประดับ หากเป็นที่นอนเด็กแรกเกิดบางรุ่นย่อมมีให้ได้เชยชม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย แต่สำหรับที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาลนั้น ย่อมที่จะไม่มีของเล่นภายในที่นอนห้อยให้ได้พบเห็นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาล ยังคงมีลักษณะที่พิเศษมากกว่าที่นอนเด็กในช่วงวัยแรกเกิด ส่วนมากมักจะเป็นที่นอนปิกนิก สามารถพับเก็บได้และมีเชือกเอาไว้เพื่อความสะดวกต่อการสะพาย เปรียบเสมือนเป็นที่นอนของเด็กในวัยที่เจริญเติบโต ทำให้แตกต่างไปจากที่นอนเด็กในช่วงวัยแรกเกิดนั่นเอง