การแยกประเภทของที่นอนเด็กนั้น นอกจากเราจะแยกประเภทว่ามีที่นอนกี่รูปแบบแล้ว เรายังคงต้องใส่ใจด้วยว่าเด็กแต่ละช่วงวัยจะเหมาะสมกับที่นอนเด็กในรูปแบบไหนเป็นสำคัญ เพราะยิ่งถ้าหากเราสามารถเลือกซื้อที่นอนเด็กที่เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุของเด็ก ๆ ได้ ย่อมส่งผลดีต่อเด็ก ๆ โดยตรงเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างกับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ นั่นก็คือ ที่นอนเด็กแรกเกิด กับ ที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาล มีความแตกต่างกันอย่างไร นั่นเอง

รู้หรือไม่? ที่นอนเด็กแรกเกิดแตกต่างจากที่นอนเด็กช่วงวัยอนุบาล

เนื้อผ้า
หากเป็นที่นอนของเด็กอ่อน คุณจะต้องเลือกเนื้อผ้าที่มีลักษณะนิ่มและมีคุณภาพมากกว่าที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาล เนื่องจากผิวหนังของเด็กอ่อนหรือเด็กแรกเกิด มักจะมีความบอบบางและแพ้ง่าย การทะนุถนอมผิวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว

ของเล่นหรือของประดับ
ในส่วนของของเล่นหรือของประดับ หากเป็นที่นอนเด็กแรกเกิดบางรุ่นย่อมมีให้ได้เชยชม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย แต่สำหรับที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาลนั้น ย่อมที่จะไม่มีของเล่นภายในที่นอนห้อยให้ได้พบเห็นอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ที่นอนเด็กในช่วงวัยอนุบาล ยังคงมีลักษณะที่พิเศษมากกว่าที่นอนเด็กในช่วงวัยแรกเกิด ส่วนมากมักจะเป็นที่นอนปิกนิก สามารถพับเก็บได้และมีเชือกเอาไว้เพื่อความสะดวกต่อการสะพาย เปรียบเสมือนเป็นที่นอนของเด็กในวัยที่เจริญเติบโต ทำให้แตกต่างไปจากที่นอนเด็กในช่วงวัยแรกเกิดนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *